top of page

Vissberga 8:9

Kajsabacksvägen 7, Hallsberg

Adress: Kajsabacksvägen 7, Hallsberg

Byggår: 2010

Yta: 1854 m2

Uppvärmning: Bergvärme

Byggteknik: Pålad platta, stålstomme, prefabricerade väggelement

Hyresgäst: NA Bygg AB, NA Fastigheter AB, Elservice i Hallsberg AB

NA Fastigheter i Hallsberg
bottom of page