top of page

Skolan 2

Transtensgatan 24, Hallsberg

Adress: Transtensgatan 24, Hallsberg

Byggår: 1989

Yta: 2363 m2

Uppvärmning: Fjärrvärme

Byggteknik: Pålad platta, betongstomme, lättbetongelement samt kontorsdel

Hyresgäst: Sydnärkes Utbildningsförbund

NA Fastigheter i Hallsberg
bottom of page