top of page
Syllen 2 - Hallsberg

Våra fastigheter och tomter i Örebro & Hallsberg

Hallsberg

Hallsberg

NA Fastigheter - Stocksätter 1:7 - Kraftvärmegatan 2, Hallsberg

Stocksätter 1:7

Kraftvärmegatan 2, Hallsberg

NA Fastigheter - Hjulet 4 - Kajsabacksvägen 4, Hallsberg

Hjulet 4

Kajsabacksvägen 4, Hallsberg

NA Fastigheter - Kabeln 1 - Bergsmansvägen 2, Hallsberg

Kabeln 1

Bergsmansvägen 2, Hallsberg

NA Fastigheter - Skolan 2 - Transtensgatan 24, Hallsberg

Skolan 2

Transtensgatan 24, Hallsberg

NA Fastigheter - Hjulet 5 - Lertagsgatan 10, Hallsberg

Hjulet 5

Lertagsgatan 10, Hallsberg

NA Fastigheter - Skördetröskan 3 - Överste von Rosens gata 2, Hallsberg

Skördetröskan 3

Överste von Rosens gata 2, Hallsberg

NA Fastigheter - Vissberga 8:9 - Kajsabacksvägen 7, Hallsberg

Vissberga 8:9

Kajsabacksvägen 7, Hallsberg

Örebro

Örebro
NA Fastigheter - Expeditören 2 - Vagngatan 3, Öreborg

Expeditören 2

Vagngatan 3, Örebro

NA Fastigheter - Flugspöet 1 - Maskingatan 6, Örebro

Flugspöet 1

Maskingatan 6, Örebro

NA Fastigheter - Protonen 2 - Kryptongatan 6, Örebor

Protonen 2

Kryptongatan 6, Örebro

NA Fastigheter - Bärgningbilen 7 - Berglundavägen 3c, Örebro

Bärgningbilen 7

Berglundavägen 3c, Örebro

NA Fastigheter - Tankbilen 7 - Berglundavägen 10a, Örebro

Tankbilen 7

Berglundavägen 10a, Örebro

Nikolai 3:339 i Örebro

Nikolai 3:339

Propellervägen 4, Örebro

Röd byggnad

Nikolai 3:340

Propellervägen 6 Örebro

Tomter

Tomter
NA Fastigheter - Tomt Grepen 1 - Ralavägen, Hallsberg

Grepen 1

Ralavägen, Hallsberg

NA Fastigheter - tomt Hjulet 6, Hallsberg

Hjulet 6

Lertagsgatan 2, Hallsberg

NA Fastigheter - tomt Axeln 5, Viagatan i Kumla

Axeln 5

Viagatan, Kumla

NA Fastigheter i Hallsberg
bottom of page