Arbetsmöte 3

Vår historia

NA Fastigheter är sprunget ur byggentreprenadbolaget NA Bygg som startades av Ture Nilsson i Örebro på 1920-talet. Från att ha startat och verkat i Örebro sökte sig företaget vidare mot andra orter och på 1940-talet kom de första stora byggnationerna i Hallsberg dit nu verksamheten koncentrerades.​

När Roland Nilsson på 1950-talet blev delägare i NA Bygg följde en period då företaget expanderade kraftigt. Behovet av bostäder, skolor och kommunal service ökade. Likaså bidrog miljonprogrammet och industrin till att företaget växte. Hallsberg blev nu definitivt basen för NA Bygg och företaget blev det klart dominerande byggföretaget på orten.

 

På 1960-talet genomförde företaget Hallsbergs genom tiderna största bostadsprojekt

- Kvarteret Harven med 268 lägenheter.

Kvarteret Harven Hallsberg.jpg

Kv Harven, Hallsberg

Under 1970-talet tog Ingemar och Curt Nilsson över ledningen av företaget. Byggnation av skolor, daghem och servicehus var tillsammans med gruppbyggda småhus, industribyggnader och renovering av kyrkor de dominerande projekten. Vid den här tiden började företaget även bygga fastigheter för förvaltning i egen regi.

I början av 1980-talet genomfördes en omorganisation och storleken anpassades till den lokala byggmarknaden. Produktionen av egna fastigheter fortsätter och utvecklas.

 

1990-talet innebar en stor omställning för hela byggbranschen som NA Bygg klarade mycket bra. Det geografiska arbetsområdet ökade i takt med att utbudet på lokala objekt minskade. NA Fastigheter bildades för att förvalta det egna fastighetsbeståndet som fortsätter att växa.

 

Under åren 2000-2007 genomför NA Fastigheter viktiga projekt som bidrar till företagets utveckling. Green Cargos kommunikationsbyggnad uppförs i Hallsberg, Bona Kemis industrilokaler i Fjugesta färdigställs och stora lagerbyggnader byggs vid Terminalområdet i Hallsberg åt Hallsbergs Terminal AB och ITS Logistikpartner AB. Fastigheter i Örebro förvärvas för att öka den geografiska spridningen.

 

Under 2005-2007 genomförs en stor omorganisation med ägarförändring på byggentreprenadsidan i NA Bygg. Nya delägare kommer in i företaget under ledning av Thomas Jansson. Ny kompetens tillkommer och företaget växer i omsättning och antal anställda för att stå väl rustat inför framtiden.

 

Efter omorganisationen är nu NA Fastigheter och NA Bygg skilda åt och koncentrerar sig på respektive verksamheter. Företagen sitter i gemensamma lokaler och samarbetar för att finna nya projekt och etableringar.

NALOGO_1_Röd_Negativ-Vit.jpg