top of page
Arbetsmöte 3

Vår historia

NA Fastigheter är idag ett renodlat fastighetsbolag med enbart kommersiella kunder. Vi är verksamma i Örebroregionen och vi inriktar oss mot lager, logistik, kontor, butik och produktionslokaler. Vårt kontor ligger i Hallsberg och i nuläget har vi vårt fastighetsbestånd i Örebro och Hallsberg.

NA Fastigheter är sprunget ur byggentreprenadbolaget NA Bygg som startades av Ture Nilsson i Örebro på 1920-talet. Från att ha startat och verkat i Örebro sökte sig företaget vidare mot andra orter och på 1940-talet kom de första stora byggnationerna i Hallsberg dit nu verksamheten koncentrerades.​ NA Bygg ägdes och drevs vidare av Roland Nilsson och senare av Ingemar och Curt Nilsson. Under åren 2005–2007 genomförs en stor organisationsförändring. NA Bygg säljs till hälften till externa köpare. NA Bygg växer både organisatoriskt och omsättningsmässigt och under 2011 slutförs försäljningen av NA Bygg.

Under åren 2001–2013 uppförs viktiga projekt för NA Fastigheters expansion. Green Cargos kundservicecenter färdigställs, ny lokal åt Bonakemi i Fjugesta byggs och ITS Logistikpartner AB blir kunden som växer mest, från 2000 m2 till 20 000 m2. Under dessa år tillkommer såväl teknisk som ekonomisk kompetens och från 2013 har företagets olika ansvarsområden var sin person.  

Under åren 2014–2021 expanderar företaget i Örebro. Två fastigheter uppförs i Berglunda med inriktning mot lastbilsverkstad. En fastighet med inriktning mot produktion köps i Pilängen. År 2021 genomförs försäljning av två fastigheter, Syllen 2 och 3, till extern köpare.


NA Fastigheter i Hallsberg
bottom of page