Arbetsmöte 3

Vår historia

NA Fastigheter är idag ett renodlat fastighetsbolag och vårt kontor ligger i Hallsberg. Vi är verksamma i Örebroregionen och vårt fastighetsbestånd finns idag i Örebro och Hallsberg. Vi arbetar med kommersiella kunder och inriktar oss på lager-, logistik-, kontors-, butiks- och produktionslokaler. 
 

NA Fastigheter är sprunget ur byggentreprenadföretaget NA Bygg som startades av Ture Nilsson i Örebro på 1920-talet. Från att ha startat och verkat i Örebro sökte sig företaget vidare mot andra orter och på 1940-talet kom de första stora byggnationerna i Hallsberg dit nu verksamheten koncentrerades. När Roland Nilsson på 1950-talet blev delägare i NA Bygg följde en period då företaget expanderade kraftigt. Behovet av bostäder, skolor och kommunal service ökade. Likaså bidrog miljonprogrammet och industrin till att företaget växte. Hallsberg blev nu definitivt basen för NA Bygg och företaget blev det klart dominerande byggföretaget på orten.


På 1960-talet genomförde företaget Hallsbergs genom tiderna största bostadsbyggnadsprojekt, Kvarteret Harven, med 268 lägenheter. 

Kvarteret Harven Hallsberg.jpg

Kv Harven, Hallsberg

Under 1970-talet tog Ingemar och Curt över ledningen av företaget. Byggnation av skolor, förskolor och servicehus var tillsammans med gruppbyggda småhus, industribyggnader och renovering av kyrkor de dominerande byggprojekten. Vid den här tiden började företaget även att bygga fastigheter för förvaltning i egen regi. I början av 1980-talet genomfördes en omorganisation och företagets storlek anpassades till den lokala byggmarknaden. Produktionen av egna fastigheter fortsätter att utvecklas.

1990-talet innebar en stor omställning för hela byggbranschen vilket NA Bygg klarade mycket bra. Det geografiska arbetsområdet ökade i takt med att utbudet av lokala objekt minskade. NA Fastigheter AB bildades för att förvalta det egna fastighetsbeståndet som fortsatte att växa. 

Under åren 2005-2007 genomförs en stor organisationsförändring. NA Bygg säljs till hälften till externa köpare. NA Bygg växer både organisatoriskt och omsättningsmässigt och under år 2011 slutförs försäljningen av bolaget.

Åren 2001-2013, under denna tid uppförs viktiga projekt för bolagets expansion. Green Cargos kundservicecenter färdigställs, ny lokal uppförs åt Bona Kemi i Fjugesta och Its Logistikpartner AB blir företagets största kund. 

Under dessa år tillkommer såväl teknisk som ekonomisk kompetens och från år 2013 har företagets olika ansvarsområden fördelats. 

Under åren 2014-2021 expanderar NA Fastigheter i Örebro. Två fastigheter uppförs i Berglunda med inriktning mot lastbilsverkstad. En fastighet med inriktning mot produktion förvärvas i Pilängen. 

 

NALOGO_1_Röd_Negativ-Vit.jpg