Stocksätter 1:7

Kraftvärmegatan 2, Hallsberg

Adress: Kraftvärmegatan 2, Hallsberg

Byggår: 2001, 2012

Yta: 4488 m2

Uppvärmning: Bergvärme

Byggteknik: Pålad platta, stålstomme, fribärande, prefabricerade

Hyresgäst: Green Cargo AB

NALOGO_1_Röd_Negativ-Vit.jpg